Art: Blåstrupe (Luscinia svecica)

Blåstrupe (Luscinia svecica)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Blåstrupen hekker primært i fjellbjørkeskog og våtmarksnære vierkjerr. Men den kan også finnes i andre habitater (furu-/granskog)og kan nordpå også hekke ved kysten. Hannen har i siste halvdel av mai en vakker, variert sang og kan kjennes på sin blå og oransje strupe. Hunnen har en mer nøytral fjærdrakt. Reiret legges skjult på bakken og inneholder vanligvis 6-7 egg som ruges i to uker. Ungene mates i to uker. Våre blåstruper trekker øst-sørøstover om høsten og overvintrer sannsynligvis i Sørøst-Asia.

Engelsk navn: Bluethroat

Rødlistestatus (2015): Nær truet

Lyd:


Hol, Viken © Frode Falkenberg (15.06.2020)

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Trostefamilien (Turdidae)
Slekt   Luscinia
Art    Blåstrupe (Luscinia svecica)