Hopp til hovedinnhold

Art: Trepiplerke (Anthus trivialis)

Trepiplerke (Anthus trivialis)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjenntegn: Trepiplerka er en litt kraftigere utgave av den mer kjente heipiplerka. Utseendemessig er de veldig like. De kan skilles på at trepiplerka en hvitere underside, tynnere langsgående streker på flankene, tykke streker i brystet, mer distinkt tegnet ansikt og kraftigere nebb. Lyden er også helt forskjellig, da trepiplerka lager et kraftig skurrende “syyt” når den flyger opp.

Utbredelse: Arten finnes i alle norges fylker, men er klart mest tallrik i Sør-Norge.

Leveområde: Som navnet tilsier er denne piplerka knyttet til skog. Man finner den både i barskog og løvskog.

Forflytning: Trepiplerke trekker mot tropene og overvintrer i Afrika. De kommer tilbake til hekkeplassene i mai, og forlater landet i august og september.

Engelsk navn: Tree Pipit

Lyd:

Lyd fra trepiplerke
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Erlefamilien (Motacillidae)
Slekt   Anthus
Art    Trepiplerke (Anthus trivialis)