Hopp til hovedinnhold

Art: Sivspurv (Emberiza schoeniclus)

Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Opphavsrett: Alf Tore Mjøs

Hos oss finner vi sivspurven i hele landet, fra kysten til høyfjellet. Det antas at den norske hekkebestanden ligger på et sted mellom ½ og 1 million par. Arten hekker ved forskjellig type våtmark. Fuktige områder med busk- og takrørvegetasjon blir ofte foretrukket. Under hekketiden spiser sivspurven mest insekter og edderkopper, mens den i trekktiden livnærer seg av mer vegetabilsk kost. Fuglene ankommer landet allerede i mars – april, og drar til overvintringsplassene i SV-Europa fra august til oktober. Hver vinter er det noen få individer som prøver å overvintre i Sør-Norge.

Andre navn: sivsporv

Engelsk navn: Reed Bunting

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Buskspurvfamilien (Emberizidae)
Slekt   Emberiza
Art    Sivspurv (Emberiza schoeniclus)