Hopp til hovedinnhold

Art: Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg
Sivsangeren finnes fra NV-Europa til det vestlige Sibir. Utbredelsen i Norge strekker seg fra Østfold til Finnmark. I Sør-Norge er arten mest knyttet til kysten, mens den nordover i tillegg blir mer vanlig i innlandet. Et sted mellom 10 000 og 100 000 par antas å hekke hos oss. Habitatvalget varierer noe geografisk. I nord finner vi arten ved våtmark, og i forbindelse med vier. I de sørligere områdene er den mer knyttet til busk- og takrørvegetasjon. Små insekter som fluer, mygg, biller, døgnfluer o.l. utgjør næringen. Sivsangerene kommer til landet i mai, og trekker ut i august – september. Overvintringsområdene ligger i det sørøstlige og tropiske Afrika.

Engelsk navn: Sedge Warbler

Lyd:

Lyd fra sivsanger
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Kjerrsangerfamilien (Acrocephalidae)
Slekt   Acrocephalus
Art    Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)