Hopp til hovedinnhold

Art: Strandsmelle (Silene uniflora)

Strandsmelle (Silene uniflora)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Kjennetegn: Strandsmelle kan likne engsmelle, men stengelen hos strandsmelle er mer krypende og planten vokser i lave tuer. Det er færre blomster i kvasten enn hos engsmelle og de hvite blomstene er større. Bladene er smale og kjøttfulle.

Leveområde: Strandsmelle vokser på strandberg og grusstrand. Den liker god tilgang på næring (nitrat og fosfat) og du finner den derfor ofte på steder med tangrester og fuglegjødsel. Engsmelle kan også vokse inne i landet på ras- og grusmark.

Utbredelse: Planten er vanlig langs hele kysten, sjeldnere i innlandet.

Engelsk navn: Sea Campion

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Nellikfamilien (Caryophyllaceae)
Slekt      Smelleslekta (Silene)
Art       Strandsmelle (Silene uniflora)