Hopp til hovedinnhold

Art: Lirype (Lagopus lagopus)

Lirype (Lagopus lagopus)
Opphavsrett: Roar Solheim

Kjennetegn: Lirypa har veldig god kamuflasjefarge. Om høsten skifter rypene fjærdrakt. De brune sommerfjærene faller av, og det vokser ut hvite vinterfjær. Fuglenes fjærskifte kalles myting. Om våren feller rypene de hvite vinterfjærene, og får brunflekkete sommerdrakt. Rypene er noen av de få fuglene som skifter fjær to ganger i året. Det gir dem bedre kamuflasjefarger enn de fleste andre fugler. Hannfuglene kalles rypestegg.

Habitat: Lirypa er en hønsefugl som lever i de høyereliggende delene av barskogen, i fjellbjørkeskogen og opp i fjellets vierkrattområder.

Næring: Om sommeren finner rypene bær og knopper på bakken. Om vinteren beiter de knopper fra fjellbjørk.

Engelsk navn: Willow Ptarmigan

Forvekslingsarter: Fjellrype (Lagopus muta)

Lyd:

Lyd fra lirype
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Hønsefugler (Galliformes)
Familie  Fasanfamilien (Phasianidae)
Slekt   Rype (Lagopus)
Art    Lirype (Lagopus lagopus)