Art: Lerkefalk (Falco subbuteo)

Engelsk navn: Eurasian Hobby

Rødlistestatus (2015): Nær truet

Lyd:


Lyd fra lerkefalk © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Rovfugler (Falconiformes)
Familie  Falkefamilien (Falconidae)
Slekt   Falco
Art    Lerkefalk (Falco subbuteo)