Hopp til hovedinnhold

Art: Gråsisik (Carduelis flammea)

Gråsisik (Carduelis flammea)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Gråsisiken er en relativt vanlig hekkefugl knyttet til høyereliggende områder i Sør-Norge, mens den er utbredt helt ut mot kysten fra Trøndelag og nordover. Habitatet man finner den i er gjerne (fjell)bjørkeskog, men også i vierregionen. Arten er som mange andre finkefugler avhengig av frøproduksjonen (spesielt bjørk) når den hekker, noe som avgjør kullstørrelse og hekkesuksess. Som følge av næringsvalget er de delvis nomadiske og det kan være lang avstand mellom hekkeplassene fra år til år. Om vinteren er den mer enn villig på foringsplassen, og kan være meget tallrik noen år. De største bevegelsene om høsten inntreffer i perioden fra oktober til november, og mange individer overvintrer i Norge om næringstilgangen er tilstrekkelig. Hekkesesongen starter tidlig i juni, men varierer med høyde over havet og i en nord-sør gradient.

Engelsk navn: Mealy Redpoll

Forvekslingsarter: Brunsisik (Carduelis cabaret)

Lignende lyder: Brunsisik (Carduelis cabaret)

Lyd:

Lyd fra gråsisik
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Finkefamilien (Fringillidae)
Slekt   Carduelis
Art    Gråsisik (Carduelis flammea)