Hopp til hovedinnhold

Art: Åkersnelle (Equisetum arvense)

Åkersnelle (Equisetum arvense)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Åkersnelle tilhører en gruppe planter som i tidsperioden karbon dominerte jordkloden med planter som kunne bli opptil 30 meter høye. Nå er det bare 18 arter igjen i denne gruppen, alle relativt små og spinkle.

Kjennetegn: Åkersnelle blir vanligvis over 20 cm, den kan bli opptil 50 cm, og danner buskaktige klynger. Åkersnelle har en fertil vårstengel som blir 15-25 cm høy, med 8 eller flere grove skjellblader i kranser på stengelen. Denne visner når sporene er spredd. Sommerstengelen er gjerne 20-40 cm, med kranser av blader i hvert ledd. Sidegreiner hos Åkersnelle er ugreina og opprette

Åkersnellen er meget vanlig i Norge, med utbredelse på den nordlige halvkule.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Åkersnelle

Andre navn: polarsnelle

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Snelleplanter (Sphenopsida)
Familie    Snellefamilien (Equisetaceae)
Slekt     Snelleslekta (Equisetum)
Art      Åkersnelle (Equisetum arvense)
Underart       Polarsnelle (Equisetum arvense subsp. alpestre)
Underart       Stor åkersnelle (Equisetum arvense subsp. arvense)