Art: Alkekonge (Alle alle)

Alkekongen er en høyarktisk art som ikke hekker langs norskekysten. Vi finner den derimot som hekkefugl på Svalbard, der den er øygruppas vanligste art med et sted mellom 400 000 – 1,6 millioner par. Ellers har man kolonier på Grønland, Island, og østover i Russland. En utpreget kolonifugl som legger egg i juni. Alkekongen er vår minste alkefugl, og den lever av mindre næringsemner enn de andre. Så og si all næring er ulike planktoniske krepsdyr som fanges ved dykking. En sjelden gang kan de også ta småfisk. Alkekongene på Svalbard overvintrer stort sett østover mot Grønland, og tildels Island. Vi finner en god del fugler langs vår kyst vinterstid, men dette er trolig for det meste russiske fugler. I april ankommer de hekkeplassene, og koloniene blir forlatt straks etter at ungene har hoppet ut av reiret i august.

Andre navn: små-lars

Engelsk navn: Little Auk

Lyd:


Lyd fra alkekonge © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Alkefamilien (Alcidae)
Slekt   Alle
Art    Alkekonge (Alle alle)