Art: Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)

Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Svømmesnipa er hos oss sterkt bundet til fjellstrøk i Sør-Norge, og nord til Finnmark. Vi finner den dessuten hekkende nede mot kysten helt øst i Finnmark. Småpytter, og rolige myrvann i fjellet er foretrukne hekkelokaliteter. Arten foretrekker å spise mygglarver og andre vannlevende insekter. Svømmesnipa er polyandrisk, det vil si at hunnene ofte legger flere kull med forskjellige hanner. Den norske hekkebestanden er beregnet til omtrent 10 000 hanner. Det er relativt sjelden å se arten under trekket her til lands, da de ofte flyr rett inn til hekkeplassene om våren. Er man i fjellet til rett tid, kan man være heldig å se store flokker i fjellvann, før de legger egg. I Finnmark kan man også se store ansamlinger av ungfugler tidlig om høsten. Tilfeldige småflokker blir også jevnlig observert ytterst i skjærgården om høsten, helst i august. Fuglene kommer tilbake til hekkeplassene i mai-juni. Våre svømmesniper overvintrer fra Svartehavet til det Arabiske hav.

Engelsk navn: Red-necked Phalarope

Lyd:


Lyd fra svømmesnipe © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Phalaropus
Art    Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)