Art: Havsule (Morus bassana)

Havsule (Morus bassana)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelses- og spredningsmønsteret til havsula har mange likhetstrekk med havhesten. Riktignok forekommer havsula bare i Atlanterhavet, men den har også økt kraftig i antall og utbredelse på 1900-tallet. Den første kolonien ble etablert på Runde i 1946, og siden har den spredt seg til fem andre lokaliteter i Nord-Norge. Tre av disse ligger på Finnmarkskysten. Den totale norske populasjonen er omkring 3700 par, ca. 1% av bestanden i Atlanterhavet. Havsula foretrekker bratte stup og fjellsider og holmer som er utilgjengelige for rovdyr. Flere steder hekker den sammen med storskarv. Et stort antall ungfugler streifer rundt langs kysten særlig i sommerhalvåret, ikke før ved 5-7 års alder begynner de å hekke. Havsula kan sees langs hele norskekysten, men kun unntaksvis innenfor den ytre skjærgåren. Den lever av pelagisk fisk som makrell og sild som den styrtdykker etter, ofte fra stor høyde.Om vinteren forlatere de fleste fuglene våre farvann, og trekker sørover. De sørligste funnene hittil er utenfor Senegal i Vest-Afrika.

Engelsk navn: Northern Gannet

Lyd:


Lyd fra havsule © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Pelikanfugler (Pelicaniformes)
Familie  Sulefamilien (Sulidae)
Slekt   Morus
Art    Havsule (Morus bassana)