Hopp til hovedinnhold

Art: Havhest (Fulmarus glacialis)

Havhest (Fulmarus glacialis)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Denne sjøfuglen finnes både i Atlanterhavet og i Stillehavet, hvor den er knyttet til den nordlige kalde farvannene. Den har øket enormt i antall i Atlanterhavet, og spredt seg til nye hekkeplasser ettersom bestanden økte. Den hekket første gang på Runde i Møre & Romsdal rundt 1920. I dag er Runde fremdeles den eneste store kolonien i Norge. Havhesten har imidlertid spredt seg også sørover til Rogaland og nordover til Finnmark.

Havhest hekker helst i typiske fuglefjell, oftest på klippeavsatser eller svært bratte gressbakker. Utenom hekkesesongen tilbringer havhesten livet på det åpne havet, og sees normalt aldri innaskjærs. I kraftig pålandsvind kan den imidlertid forekomme i enorme antall like inntil land. Havhesten utnytter fiskeflåten godt, og forekommer ofte i tusentall rundt fiskebåter.

Engelsk navn: Northern Fulmar

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Lyd:

Lyd fra havhest
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Stormfugler (Procellariiformes)
Familie  Stormfuglfamilien (Procellariidae)
Slekt   Fulmarus
Art    Havhest (Fulmarus glacialis)