Art: Gråstrupedykker (Podiceps grisegena)

Gråstrupedykkeren hekker ikke i Norge, men er den tallrikeste av lappedykkerne langs kysten om vinteren. Det finnes små hekkepopulasjoner i Danmark og Sverige, mens den er vanlig fra Finland og store deler av Øst-Europa, Asia og Nord-Amerika. Hekker som toppdykkeren i næringsrike vann. I vinterhalvåret fra september til april er arten vanlig forekommende langs store deler av norskekysten nord til Troms, med gode konsentrasjoner bl.a. på Lista, Jæren og spesielt i langgrunne områder med sandbunn langs kysten fra Sunnmøre til Trøndelag. Opptrer ofte i småflokker der den er tallrik, og forekommer ofte sammen med sjøorre

Engelsk navn: Red-necked Grebe

Lyd:

Lyd fra gråstrupedykker
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Dykkere (Podicipediformes)
Familie  Dykkerfamilien (Podicipedidae)
Slekt   Podiceps
Art    Gråstrupedykker (Podiceps grisegena)