Hopp til hovedinnhold

Art: Rødkløver (Trifolium pratense)

Rødkløver (Trifolium pratense)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Finnes ved skogkanter og veikanter. Vanlig i hele landet opp til skoggrensen. Dyrket som fôrplante over store deler av jorden. Kan forveksles med Skogkløver.

Andre navn: raudkløver

Forvekslingsarter: Skogkløver (Trifolium medium)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Erteblomstfamilien (Fabaceae)
Slekt      Kløverslekta (Trifolium)
Art       Rødkløver (Trifolium pratense)