Hopp til hovedinnhold

Art: Orrfugl (Tetrao tetrix)

Orrfugl (Tetrao tetrix)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Orrfuglen er en hønsefugl som lever i skog og heilandskap. Orrfuglene kan virke ganske runde i kroppen, lik de fleste andre hønsefuglene.

I tillegg har orrfuglene kraftig nebb som er velegnet til å beite planter og knopper med. Hannen er svart med noen hvite fjær under stjerten. Hunnen kalles orrhøne. Den er spraglete rødbrun. Orrhønene går lett i ett med skogbunnen, og de er vanskelige å oppdage når de sitter på bakken.

Om sommeren beiter orrfuglene på bær og lyng som de finner på skogbunnen. Når du går i skogen kan en orrfugl plutselig flakse opp. Den forsvinner raskt mellom trærne med hurtige vingeslag.

Om vinteren beiter orrfuglene på bjørkeknopper. Om våren samles de på spillplasser på myrer og islagte vann. Hannene lager en buldrende spillyd som du kan høre på langt hold. De sloss om å være i sentrum av leiken. Senterhanene er de som får parre seg med flest orrhøner.

Andre navn: røy, tiur

Engelsk navn: Black Grouse

Forvekslingsarter: Jerpe (Bonasa bonasia), Rype (Lagopus), Storfugl (Tetrao urogallus)

Lyd:

Lyd fra orrfugl
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Hønsefugler (Galliformes)
Familie  Fasanfamilien (Phasianidae)
Slekt   Tetrao
Art    Orrfugl (Tetrao tetrix)