Hopp til hovedinnhold

Art: Flytesivaks (Eleogiton fluitans)

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Starrfamilien (Cyperaceae)
Slekt      Flytesivaksslekta (Eleogiton)
Art       Flytesivaks (Eleogiton fluitans)