Resultater

01.05.2020
Per Ole Lunden
Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
24.04.2020 Blomstring gulveis
21.05.2017
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
20.05.2017 Blomstring gulveis
09.05.2016
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
04.05.2016 Blomstring gulveis
13.05.2015
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
11.05.2015 Blomstring gulveis
19.05.2014
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
17.05.2014 Blomstring gulveis
23.05.2013
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
05.05.2013 Gåsunger selje
10.05.2013 Ankomst linerle
18.05.2013 Ankomst gjøk
13.05.2013 Bladsprett (musøre) hegg
15.05.2013 Blomstring gulveis
19.05.2013 Blomstring lerkespore
19.05.2013 Blomstring gjøkesyre
19.05.2013 Blomstring maiblom
11.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
05.05.2013 Blomstring gulveis
14.05.2012
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
14.05.2012 Blomstring gulveis
29.03.2012
Elly Hardy Bakstad
Trubervika, Yxenøy på Østerøya (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
20.03.2012 Blomstring hvitveis
20.03.2012 Blomstring blåveis
25.03.2012 Blomstring gulveis
20.03.2012 Blomstring selje
10.05.2011
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
08.05.2011 Bladsprett (musøre) rogn
10.05.2011 Blomstring gulveis
10.05.2011 Blomstring lerkespore
08.05.2011 Blomstring oreslekta
22.05.2010
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
22.05.2010 Blomstring gulveis
28.04.2010
Elly Hardy Bakstad
Trubervika, Yxenøy på Østerøya (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
18.04.2010 Blomstring gulveis
17.04.2010
Elly Hardy Bakstad
Badeparken (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
15.04.2010 Blomstring gulveis
14.05.2009
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
14.05.2009 Blomstring gulveis
27.04.2007
Gunhild Bakke
Elvevegen mellom Håjen - Kolbu (Østre Toten, Innlandet)
27.04.2007 Blomstring gulveis