Resultater

23.06.2019
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Oppland)
15.04.2019 Blomstring vårpengeurt
25.03.2019 Ankomst svarttrost
15.05.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.04.2019 Ankomst stær
06.04.2019 Ankomst rødvingetrost
30.03.2019 Ankomst rødstrupe
25.03.2019 Ankomst ringdue
27.04.2019 Blomstring marianøkleblom
17.05.2019 Blomstring liljekonvall
06.04.2019 Ankomst jernspurv
14.04.2019 Blomstring hvitveis
06.04.2019 Blomstring hestehov
22.04.2019 Blomstring gullstjerne
15.04.2019 Blomstring engfiol
25.03.2019 Sang for første gang bokfink
25.03.2019 Ankomst bokfink
06.04.2019 Blomstring blåveis
03.04.2019 Ankomst bjørkefink
22.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2019 Voksenstadiet marihøner
 
29.04.2019
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
26.04.2019 Blomstring stikkelsbær
26.04.2019 Blomstring solbær
29.04.2019 Sang for første gang ringdue
26.04.2019 Blomstring plomme
29.04.2019 Blomstring hegg
 
27.04.2019
Kåre Nyborg
Ilderveien (Elverum, Hedmark)
22.04.2019 Ankomst ringdue
22.04.2019 Voksenstadiet stikkeveps
22.04.2019 Voksenstadiet humler
 
22.04.2019
Berit Roaldseth
Nordhaugsvegen 24 (Trondheim, Sør-Trøndelag)
13.04.2019 Ankomst ringdue
22.04.2019
Kåre Nyborg
Ilderveien (Elverum, Hedmark)
24.03.2019 Ankomst svarttrost
24.03.2019 Ankomst stær
22.04.2019 Ankomst ringdue
13.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
17.04.2019 Blomstring hestehov
 
15.04.2019
Jørgen Grefstad
Storstenberget. (Meldal, Sør-Trøndelag)
12.04.2019 Sang for første gang ringdue
12.04.2019 Ankomst ringdue
 
12.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
12.04.2019 Sang for første gang ringdue
12.04.2019 Blomstring kusymre
12.04.2019 Blomstring gullstjerne
10.04.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
10.04.2019 Ankomst ringdue
 
10.04.2019
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Oppland)
03.04.2019 Ankomst svarttrost
02.04.2019 Ankomst ringdue
07.04.2019 Ankomst måltrost
 
09.04.2019
Kari Stenrud
Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Hedmark)
08.04.2019 Ankomst ringdue
 
08.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
08.04.2019 Ankomst ringdue
08.04.2019 Sang for første gang linerle
08.04.2019 Ankomst linerle
07.04.2019 Ankomst grågås
06.04.2019 Blomstring nøkleblomslekta
 
08.04.2019
Tor Magnus Hansen
Vingill (Tolga, Hedmark)
08.04.2019 Sang for første gang ringdue
08.04.2019 Ankomst ringdue
 
08.04.2019
bjørn kristoffersen
bybrua (Gjøvik, Oppland)
04.04.2019 Ankomst ringdue
 
06.04.2019
Brit Johanne Hoff
Veiset (Orkdal, Sør-Trøndelag)
01.04.2019 Ankomst ringdue
 
06.04.2019
Bjørn Magne Brattebø
Øvre Maudal (Gjesdal, Rogaland)
20.03.2019 Ankomst ringdue
25.03.2019 Ankomst grønnsisik
 
1-15 av 472 siste»»