Hopp til hovedinnhold

Resultater

18.05.2023
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
18.05.2023 Blomstring enghumleblom
18.05.2023 Blomstring engtjæreblom
18.05.2023 Blomstring firblad
18.05.2023 Blomstring gulaks
18.05.2023 Blomstring hvitlyng
18.05.2023 Blomstring rød jonsokblom
18.05.2023 Blomstring rødhyll
18.05.2023 Voksenstadiet virvlere
17.04.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
16.04.2021 Første observasjon firfirsle
16.04.2021 Voksenstadiet virvlere
31.03.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
31.03.2020 Blomstring selje
31.03.2020 Voksenstadiet virvlere
06.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
06.04.2019 Voksenstadiet engtordivel
06.04.2019 Voksenstadiet grønn sandjeger
06.04.2019 Blomstring hårfrytle
06.04.2019 Voksenstadiet liten vannløper
06.04.2019 Voksenstadiet virvlere
25.04.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
24.04.2018 Blomstring engfiol
24.04.2018 Blomstring hårfrytle
24.04.2018 Blomstring selje
24.04.2018 Voksenstadiet vannløpere
24.04.2018 Voksenstadiet virvlere
25.04.2018 Voksenstadiet gullbasser
23.04.2015
Nils Battin
Fyresdal Kåsa sør (Fyresdal, Telemark)
21.04.2015 Bladsprett (musøre) hegg
20.04.2015 Voksenstadiet virvlere
23.04.2015 Bladsprett (musøre) bjørkeslekta