Resultater

18.06.2020
Nina Halvorsen
Goggestredet 28 (Kongsvinger, Innlandet)
21.04.2020 Voksenstadiet admiral
02.04.2020 Ankomst bokfink
26.04.2020 Ankomst fiskemåke
07.03.2020 Ankomst flaggspett
03.04.2020 Ankomst grønnspett
02.03.2020 Ankomst gråsisik
05.05.2020 Ankomst gråtrost
11.04.2020 Ankomst heipiplerke
10.04.2020 Voksenstadiet husflue
10.04.2020 Ankomst linerle
12.05.2020 Ankomst rødstjert
21.02.2020 Ankomst rødstrupe
22.04.2020 Ankomst sangsvane
21.04.2020 Voksenstadiet sitronsommerfugl
10.04.2020 Ankomst sivsanger
11.04.2020 Ankomst stær
03.04.2020 Ankomst svarttrost
21.04.2020 Voksenstadiet stikkemygg
11.04.2020 Voksenstadiet humler
 
19.04.2019
Nina Halvorsen
Goggestredet 28 (Kongsvinger, Innlandet)
13.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2019 Voksenstadiet sitronsommerfugl
18.04.2019 Voksenstadiet honningbie
19.04.2019 Voksenstadiet husflue
18.04.2019 Voksenstadiet stikkemygg
21.04.2019 Voksenstadiet stikkeveps
18.04.2019 Voksenstadiet humler
 
25.03.2019
Nina Halvorsen
Goggestredet 28 (Kongsvinger, Innlandet)
20.03.2019 Ankomst svartmeis
20.03.2019 Sang for første gang svartmeis
25.03.2019
Nina Halvorsen
Goggestredet 28 (Kongsvinger, Innlandet)
23.03.2019 Ankomst bokfink
23.03.2019 Sang for første gang bokfink
09.03.2019
Nina Halvorsen
Goggestredet 28 (Kongsvinger, Innlandet)
09.03.2019 Ankomst stær
05.03.2019
Nina Halvorsen
Goggestredet 28 (Kongsvinger, Innlandet)
09.04.2018 Ankomst bokfink
09.04.2018 Sang for første gang bokfink
04.03.2019
Nina Halvorsen
Goggestredet 28 (Kongsvinger, Innlandet)
04.03.2019 Ankomst svarttrost
04.03.2019 Sang for første gang svarttrost