Hopp til hovedinnhold

Resultater

15.05.2016
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
06.05.2016 Bladsprett (musøre) bjørkeslekta
13.05.2016 Blomstring hegg
13.05.2016 Blomstring korsknapp
05.05.2016 Blomstring løvetannslekta
04.05.2016 Blomstring marianøkleblom
12.05.2016 Blomstring markjordbær
05.05.2016 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
08.05.2016 Ankomst svarthvit fluesnapper
24.04.2016
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
12.04.2016 Ankomst gransanger
21.04.2016 Blomstring gullstjerne
16.04.2016 Ankomst linerle
17.04.2016 Blomstring skogfiol
18.04.2016
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
29.03.2016 Ankomst rødstrupe
14.04.2016 Blomstring vårpengeurt
11.04.2016 Voksenstadiet humler
14.04.2016 Blomstring hvitveis
01.04.2016 Ankomst jernspurv
14.04.2016 Voksenstadiet marihøner
21.03.2016 Ankomst ringdue
01.04.2016 Blomstring blåveis
28.03.2016 Ankomst bokfink
17.04.2016 Blomstring engfiol
««første 16 - 18 av 18