Hopp til hovedinnhold

Resultater

17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
14.04.2010 Ankomst gravand
09.04.2010 Ankomst vipe
06.03.2010 Ankomst stær
20.04.2010 Ankomst snøspurv
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
17.04.2013 Ankomst grågås
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
24.04.2011 Ankomst linerle
24.04.2011 Ankomst vipe
24.04.2011 Ankomst stær
24.04.2011 Ankomst storspove
13.04.2011 Ankomst sandlo
24.04.2011 Ankomst heilo
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
17.04.2012 Ankomst vipe
22.04.2012 Ankomst snøspurv
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
07.04.2013 Ankomst gravand
01.04.2013 Ankomst storspove
07.04.2013 Ankomst skjærpiplerke
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
15.03.2004 Ankomst tjeld
15.03.2004 Ankomst storspove
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
26.03.2005 Ankomst tjeld
26.03.2005 Ankomst stær
15.03.2005 Ankomst storspove
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
16.03.2006 Ankomst tjeld
20.03.2006 Ankomst storspove
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
13.03.2007 Ankomst tjeld
13.03.2007 Ankomst stær
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
12.03.2008 Ankomst tjeld
10.03.2008 Ankomst storspove
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
14.03.2009 Ankomst tjeld
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
14.03.2010 Ankomst storspove
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
02.03.2010 Ankomst tjeld
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
21.03.2011 Ankomst tjeld
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms)
18.03.2012 Ankomst tjeld
22.03.2012 Ankomst krikkand
1 - 15 av 16 siste»»