Hopp til hovedinnhold

Resultater

29.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
20.04.2013 Blomstring oreslekta
29.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
28.04.2013 Blomstring rødsildre
19.06.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
21.04.2012 Ankomst stær
19.06.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
03.06.2012 Bladsprett (musøre) selje
19.06.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
17.06.2012 Voksenstadiet rapssommerfugl
02.06.2012 Ankomst gjøk
17.06.2012 Voksenstadiet stikkeveps
19.06.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
22.05.2012 Bladsprett (musøre) hegg
03.06.2012 Bladsprett (musøre) bjørk
29.05.2012 Bladsprett (musøre) rogn
17.06.2012 Bladsprett (musøre) oreslekta
19.06.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
29.05.2012 Blomstring hvitveis
22.05.2012 Blomstring blåveis
02.06.2012 Blomstring bekkeblom
10.06.2012 Blomstring ballblom
28.04.2012 Blomstring hestehov
02.06.2012 Blomstring rødsildre
29.04.2012 Blomstring selje
22.05.2012 Blomstring hagenøkleblom
17.06.2012 Blomstring hegg
10.06.2012 Blomstring fjellfiol
10.06.2012 Blomstring lerkespore
17.06.2012 Blomstring løvetannslekta
16.05.2012 Blomstring krokusslekta
21.05.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
16.05.2012 Blomstring krokusslekta
21.05.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
16.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.05.2012 Ankomst løvsanger
03.05.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
27.04.2012 Ankomst bokfink
28.04.2012 Ankomst svarttrost
27.04.2012 Ankomst gråtrost
29.04.2012 Blomstring selje
03.05.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
28.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Blomstring hestehov
31.03.2012 Gåsunger selje
21.04.2012 Voksenstadiet neslesommerfugl
23.04.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
21.04.2012 Voksenstadiet neslesommerfugl
21.04.2012 Ankomst bokfink
21.04.2012 Ankomst svarttrost
11.04.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
08.04.2012 Ankomst fiskemåke
11.04.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
09.04.2012 Ankomst gravand
09.04.2012 Ankomst snøspurv
09.04.2012 Ankomst fiskemåke
11.04.2012
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
31.03.2012 Gåsunger selje
1 - 15 av 100 siste»»