Hopp til hovedinnhold

Resultater

26.03.2017
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
16.03.2017 Ankomst stær
16.03.2017 Ankomst svarttrost
01.05.2014
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
23.03.2014 Ankomst bokfink
30.04.2014 Ankomst løvsanger
07.03.2014 Ankomst stær
15.03.2014 Ankomst svarttrost
17.04.2013
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
29.03.2013 Ankomst bokfink
17.04.2013
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
29.03.2013 Ankomst stær
27.03.2013 Ankomst svarttrost
16.04.2013 Ankomst ringdue
03.06.2012
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
30.04.2012 Ankomst linerle
10.05.2012 Ankomst låvesvale
16.03.2012 Ankomst bokfink
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.03.2012 Ankomst stær
09.03.2012 Ankomst svarttrost
28.04.2012 Ankomst gransanger
03.06.2012
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
30.04.2012 Ankomst linerle
22.03.2012
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
16.03.2012 Ankomst bokfink
18.03.2012 Ankomst stær
09.03.2012 Ankomst svarttrost
03.06.2011
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
01.06.2011 Ankomst tårnseiler
15.05.2011
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
15.05.2011 Ankomst låvesvale
01.05.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
06.05.2011
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
23.04.2011 Ankomst linerle
22.03.2011
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
22.03.2011 Ankomst svarttrost
18.03.2011
Ketil Kroksæter
Kvåle (Orkland, Trøndelag)
17.03.2011 Ankomst stær