Hopp til hovedinnhold

Resultater

10.05.2001
Skjerping skule
Gudvangen (Aurland, Vestland)
03.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk
11.05.2001
Skjerping skule
Gudvangen (Aurland, Vestland)
06.04.2001 Blomstring selje
03.05.2001 Bladsprett (musøre) selje
19.04.2001 Bladsprett (musøre) hegg
23.04.2001 Blomstring vårpengeurt
20.04.2001 Blomstring hestehov
20.02.2001 Ankomst svarttrost
10.04.2001 Ankomst gråtrost
02.05.2001 Ankomst svarthvit fluesnapper
15.04.2001 Ankomst stær
02.05.2001 Ankomst bokfink
02.05.2001 Bladsprett (musøre) oreslekta
08.05.2001 Blomstring løvetannslekta
11.05.2001
Skjerping skule
Gudvangen (Aurland, Vestland)
02.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk
18.04.2001 Ankomst linerle