Hopp til hovedinnhold

Resultater

15.04.2011
Høyjord skole
Illestadvatnet (Sandefjord, Vestfold)
14.04.2011 Ankomst linerle
07.04.2011 Blomstring hestehov
05.04.2011 Gåsunger selje
14.04.2011 Ankomst linerle
07.04.2011 Ankomst bokfink
01.04.2011 Ankomst svarttrost
07.04.2011 Blomstring hestehov
14.04.2011 Egg buttsnutefrosk
07.04.2011 Blomstring hvitveis
14.04.2011 Blomstring hvitveis
16.05.2001
Høyjord skole
Illestadvatnet (Sandefjord, Vestfold)
10.05.2001 Bladsprett (musøre) selje
10.05.2001 Bladsprett (musøre) rogn
13.05.2001 Bladsprett (musøre) hassel
13.05.2001 Blomstring bekkeblom
07.05.2001 Blomstring vårpengeurt
10.05.2001 Bladsprett (musøre) oreslekta
12.05.2001 Blomstring løvetannslekta
 
15.05.2001
Høyjord skole
Illestadvatnet (Sandefjord, Vestfold)
08.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk
 
03.05.2001
Høyjord skole
Illestadvatnet (Sandefjord, Vestfold)
10.04.2001 Blomstring hvitveis
12.04.2001 Blomstring blåveis
06.04.2001 Blomstring hestehov
13.04.2001 Ankomst vipe
30.03.2001 Ankomst svarttrost
11.04.2001 Ankomst gråtrost
28.03.2001 Ankomst bokfink
 
03.05.2001
Høyjord skole
Illestadvatnet (Sandefjord, Vestfold)
06.04.2001 Ankomst linerle
 
18.04.2001
Høyjord skole
Illestadvatnet (Sandefjord, Vestfold)
06.04.2001 Ankomst linerle