Resultater

06.11.2022
Liv Britt Talstad
Langvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
05.11.2022 Ankomst sangsvane
05.11.2022 Ankomst kanadagås
 
03.08.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
03.08.2022 Blomstring blåknapp
03.08.2022 Blomstring jåblom
03.08.2022 Blomstring solblom
 
14.07.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.07.2022 Blomstring klokkelyng
14.07.2022 Blomstring øyentrøstslekta
 
14.07.2022
Ottar Sætre
Valle (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.07.2022 Blomstring rome
 
14.07.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.07.2022 Blomstring sløke
14.07.2022 Blomstring småengkall
14.07.2022 Blomstring sumphaukeskjegg
14.07.2022 Blomstring gråurtslekta
 
13.07.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
13.07.2022 Blomstring gullris
 
13.07.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
13.07.2022 Blomstring nyseryllik
 
11.07.2022
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
11.07.2022 Blomstring bergmynte
11.07.2022 Blomstring røsslyng
11.07.2022 Blomstring skogsvinerot
11.07.2022 Blomstring bakkeføllblom
 
10.07.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
10.07.2022 Blomstring alpeturt
10.07.2022 Blomstring kystmaure
10.07.2022 Blomstring mjødurt
10.07.2022 Blomstring rødknapp
10.07.2022 Blomstring skjoldbærer
10.07.2022 Blomstring åkerdylle
 
01.07.2022
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
01.07.2022 Blomstring firkantperikum
 
30.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.06.2022 Blomstring buskmure
29.06.2022 Blomstring harerug
30.06.2022 Blomstring kystgrisøyre
 
26.06.2022
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
26.06.2022 Blomstring rundbelg
26.06.2022 Blomstring skogsalat
26.06.2022 Voksenstadiet admiral
26.06.2022 Blomstring gulflatbelg
26.06.2022 Blomstring nattfiol
26.06.2022 Blomstring skogsvinerot
26.06.2022 Blomstring småmarimjelle
26.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.06.2022 Blomstring stjernesildre
26.06.2022 Blomstring tranebærslekta
 
24.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.06.2022 Blomstring geitrams
 
24.06.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.06.2022 Blomstring hanekam
 
1 - 15 av 1 784 siste»»