Resultater

07.04.2022
Svenn Chr.Lund
Mjøsvegen (Østre Toten, Innlandet)
07.04.2022 Ankomst vipe
01.04.2019
Svenn Chr.Lund
Kapp (Østre Toten, Innlandet)
27.03.2019 Ankomst stær
01.04.2019
Svenn Chr.Lund
Mjøsvegen 2000 (Østre Toten, Innlandet)
26.03.2019 Ankomst bokfink
28.03.2019 Ankomst rødstrupe
01.04.2019 Ankomst vipe
18.04.2018
Svenn Chr.Lund
Mjøsvegen 2000 (Østre Toten, Innlandet)
16.04.2018 Ankomst vipe
18.04.2018
Svenn Chr.Lund
Kapp (Østre Toten, Innlandet)
17.04.2018 Ankomst linerle
16.04.2018
Svenn Chr.Lund
Hoff Kirke, Østre Toten (Østre Toten, Innlandet)
15.04.2018 Blomstring blåveis
07.04.2018 Ankomst bokfink
07.04.2018 Sang for første gang bokfink
12.04.2018 Ankomst vipe