Resultater

20.04.2017
Bente Holt
Bergsenga (Søndre Land, Innlandet)
11.04.2017 Sang for første gang trane
10.04.2017 Ankomst trane
20.04.2017
Bente Holt
Bergsenga (Søndre Land, Innlandet)
15.04.2017 Sang for første gang bjørkefink
15.04.2017 Ankomst bjørkefink