Resultater

18.05.2012
Bjørn Cato Myhrvold
Skarpsnovegen 11 (Ringsaker, Innlandet)
31.03.2012 Ankomst rødstrupe
18.05.2012
Bjørn Cato Myhrvold
Skarpsnovegen 11 (Ringsaker, Innlandet)
16.05.2012 Ankomst kjernebiter
13.04.2012 Ankomst linerle
14.05.2012 Ankomst rødstjert