Resultater

19.05.2010
beate strøm johansen
Svege gård (Flekkefjord, Agder)
18.04.2010 Egg buttsnutefrosk
16.04.2010 Første observasjon stålorm
19.05.2010
beate strøm johansen
Speken, Lyngør (Tvedestrand, Agder)
23.04.2010 Blomstring blåveis
23.04.2010 Blomstring vårpengeurt
19.05.2010
beate strøm johansen
Agder naturmuseum og botaniske hage (Kristiansand, Agder)
06.04.2010 Ankomst linerle
25.03.2010 Ankomst tjeld
06.04.2010 Ankomst linerle
26.04.2010 Ankomst låvesvale
09.04.2010 Ankomst gravand
27.04.2010 Ankomst svarthvit fluesnapper
25.03.2010 Ankomst stær
25.03.2010 Ankomst hettemåke