Resultater

Sammenlign storfrytle alle år med
Art:
År:

storfrytle alle år

Uke
16
17
18
19
22
kart
kart
kart
kart
kart
kart

[start] [stopp] [+] [-] [«] [»]

Kartet viser bare funn i perioden februar - juni.