Resultater

Sammenlign krykkje alle år med
Art:
År:

krykkje alle år

Uke
6
7
8
9
10
13
14
kart
kart
kart
kart
kart
kart
kart
kart

[start] [stopp] [+] [-] [«] [»]

Kartet viser bare funn i perioden februar - juni.