Resultater

  • Padde (Bufo bufo) Åsmund Berg (20.04.2021)
  • Padde (Bufo bufo) (23.04.2020)
  • Padde (Bufo bufo) Åsmund Berg (16.04.2020)
  • Padde (Bufo bufo) Åsmund Berg (16.04.2020)
  • Padde (Bufo bufo) Åsmund Berg (16.04.2020)
  • Padde (Bufo bufo) Åsmund Berg (16.04.2020)
  • Padde (Bufo bufo) Åsmund Berg (16.04.2020)
  • Padde (Bufo bufo) Siri Saltnes (31.12.2016)
  • Padde (Bufo bufo) Finn C Marthinsen (29.06.2007)