Resultater

  • Stær Irina Skulstad (07.04.2018)
  • Svarttrost Irina Skulstad (07.04.2018)
  • Rødstrupe (Erithacus rubecula) Irina Skulstad (07.04.2018)