Hopp til hovedinnhold

Resultater

Viser art 1 til 18 av totalt 18.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Stokkand
Anas platyrhynchos
1607.02.2023Vis kart
Toppand
Aythya fuligula
1507.02.2023Vis kart
Knoppsvane
Cygnus olor
1307.02.2023Vis kart
Brunnakke
Anas penelope
1217.01.2022Vis kart
Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago
1227.04.2013Vis kart
Storspove
Numenius arquata
1222.04.2020Vis kart
Orrfugl
Tetrao tetrix
1222.04.2020Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1210.04.2014Vis kart
Laksand
Mergus merganser
1102.02.2020Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1110.04.2014Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1114.04.2021Vis kart
Jernspurv
Prunella modularis
1127.04.2013Vis kart
Buskskvett
Saxicola rubetra
1108.05.2013Vis kart
Rødstilk
Tringa totanus
1108.05.2013Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
1127.04.2013Vis kart
Gjøk
Cuculus canorus
1108.05.2013Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1110.04.2014Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
1102.02.2020Vis kart