Resultater

Viser art 1 til 16 av totalt 16.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Kvinand
Bucephala clangula
1201.04.2012Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1201.04.2012Vis kart
Gråhegre
Ardea cinerea
1201.04.2012Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
1101.04.2012Vis kart
Brunnakke
Anas penelope
1101.04.2012Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1116.04.2012Vis kart
Rugde
Scolopax rusticola
1101.04.2012Vis kart
Kanadagås
Branta canadensis
1112.04.2011Vis kart
Laksand
Mergus merganser
1112.04.2011Vis kart
Storspove
Numenius arquata
1112.04.2011Vis kart
Sangsvane
Cygnus cygnus
1112.04.2011Vis kart
Kortnebbgås
Anser brachyrhynchus
1112.04.2011Vis kart
Stokkand
Anas platyrhynchos
1101.04.2012Vis kart
Trekryper
Certhia familiaris
1101.04.2012Vis kart
Toppand
Aythya fuligula
1101.04.2012Vis kart
Bjørkefink
Fringilla montifringilla
1116.04.2012Vis kart