Hopp til hovedinnhold

Resultater

Viser art 1 til 20 av totalt 20.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Grågås
Anser anser
1402.03.2011Vis kart
Gransanger
Phylloscopus collybita
1321.04.2011Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1302.03.2011Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1321.04.2011Vis kart
Bjørk
Betula pubescens
1321.04.2011Vis kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
1314.03.2011Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1314.03.2011Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
1221.03.2005Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1230.04.2005Vis kart
Gjøk
Cuculus canorus
1228.05.2011Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1228.03.2005Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1230.04.2005Vis kart
Gravand
Tadorna tadorna
1214.03.2011Vis kart
Svarttrost
Turdus merula
1120.03.2005Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
1107.05.2004Vis kart
Humler
Bombus
1121.04.2011Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1103.04.2011Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
1116.04.2004Vis kart
Storspove
Numenius arquata
1121.03.2005Vis kart
Selje
Salix caprea
1121.04.2011Vis kart