Resultater

Viser art 1 til 20 av totalt 20.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Bjørk
Betula pubescens
1422.04.2019Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1406.04.2019Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1406.04.2019Vis kart
Grønnsisik
Carduelis spinus
1325.05.2019Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1306.04.2019Vis kart
Gjøk
Cuculus canorus
1325.05.2019Vis kart
Humler
Bombus
1306.04.2019Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
1306.04.2019Vis kart
Ringtrost
Turdus torquatus
1304.05.2019Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
1206.04.2019Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1222.04.2019Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
1204.05.2019Vis kart
Steinskvett
Oenanthe oenanthe
1104.05.2019Vis kart
Bjørkefink
Fringilla montifringilla
1110.04.2018Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1110.04.2016Vis kart
Svarttrost
Turdus merula
1127.03.2018Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1104.05.2019Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1104.05.2019Vis kart
Snøspurv
Plectrophenax nivalis
1110.04.2018Vis kart
Stillits
Carduelis carduelis
1110.04.2018Vis kart