Hopp til hovedinnhold

Resultater

Viser art 1 til 50 av totalt 54.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Linerle
Motacilla alba
22019.04.2022Vis kart
Gråtrost
Turdus pilaris
21206.05.2022Vis kart
Rugde
Scolopax rusticola
2704.05.2020Vis kart
Humler
Bombus
2624.04.2022Vis kart
Gjøk
Cuculus canorus
2510.06.2020Vis kart
Trane
Grus grus
2519.04.2019Vis kart
Fjellvåk
Buteo lagopus
2426.04.2021Vis kart
Gjerdesmett
Troglodytes troglodytes
2214.04.2019Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
11217.04.2022Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
11217.04.2022Vis kart
Bjørkefink
Fringilla montifringilla
11117.04.2022Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
11011.05.2022Vis kart
Svarttrost
Turdus merula
1917.04.2022Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1918.05.2022Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1811.05.2022Vis kart
Heilo
Pluvialis apricaria
1830.05.2022Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1706.05.2022Vis kart
Jernspurv
Prunella modularis
1706.05.2022Vis kart
 Såerle
Motacilla flava thunbergi
1524.05.2022Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
1431.05.2020Vis kart
Duetrost
Turdus viscivorus
1426.04.2021Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1411.05.2022Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
1428.04.2022Vis kart
Snøspurv
Plectrophenax nivalis
1407.05.2020Vis kart
Ringtrost
Turdus torquatus
1330.04.2019Vis kart
Blåstrupe
Luscinia svecica
1331.05.2020Vis kart
Taksvale
Delichon urbicum
1318.06.2015Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1324.04.2022Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
1325.04.2020Vis kart
Tårnfalk
Falco tinnunculus
1206.05.2021Vis kart
Tårnseiler
Apus apus
1206.06.2019Vis kart
Sangsvane
Cygnus cygnus
1219.04.2020Vis kart
Rogn
Sorbus aucuparia
1222.05.2022Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
1114.05.2018Vis kart
Gluttsnipe
Tringa nebularia
1118.06.2015Vis kart
 Gjøkfugler
Cuculiformes
1118.06.2015Vis kart
Trepiplerke
Anthus trivialis
1122.04.2021Vis kart
Gulspurv
Emberiza citrinella
1123.04.2021Vis kart
Hagesanger
Sylvia borin
1102.05.2018Vis kart
Grønnsisik
Carduelis spinus
1113.04.2021Vis kart
Rødstilk
Tringa totanus
1123.05.2017Vis kart
Selje
Salix caprea
1104.05.2016Vis kart
Bergirisk
Carduelis flavirostris
1130.04.2021Vis kart
Kjernebiter
Coccothraustes coccothraustes
1117.04.2022Vis kart
Gulerle
Motacilla flava
1126.05.2013Vis kart
Steinskvett
Oenanthe oenanthe
1122.05.2022Vis kart
Dvergfalk
Falco columbarius
1107.05.2021Vis kart
Gråfluesnapper
Muscicapa striata
1104.06.2020Vis kart
Rødstjert
Phoenicurus phoenicurus
1116.05.2015Vis kart
Gransanger
Phylloscopus collybita
1125.04.2019Vis kart