Resultater

Viser art 1 til 24 av totalt 24.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
1314.04.2011Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
1328.04.2011Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1221.04.2011Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1228.04.2011Vis kart
Fiskemåke
Larus canus
1202.04.2011Vis kart
Strandsnipe
Actitis hypoleucos
1228.04.2011Vis kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
1228.04.2011Vis kart
Jernspurv
Prunella modularis
1202.04.2011Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1226.03.2011Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1214.04.2011Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1228.04.2011Vis kart
Sildemåke
Larus fuscus
1221.04.2011Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
1221.04.2011Vis kart
Grågås
Anser anser
1214.04.2011Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1104.04.2010Vis kart
Hagesanger
Sylvia borin
1109.05.2011Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1107.04.2010Vis kart
Vendehals
Jynx torquilla
1109.05.2011Vis kart
Gravand
Tadorna tadorna
1102.05.2010Vis kart
Heilo
Pluvialis apricaria
1102.05.2010Vis kart
Tyrkerdue
Streptopelia decaocto
1117.04.2010Vis kart
Makrellterne
Sterna hirundo
1128.04.2011Vis kart
Ringtrost
Turdus torquatus
1105.04.2010Vis kart
Steinskvett
Oenanthe oenanthe
1121.04.2011Vis kart