Resultater

Viser art 1 til 50 av totalt 51.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
21813.03.2021Vis kart
Kanadagås
Branta canadensis
21425.03.2021Vis kart
Gråhegre
Ardea cinerea
21313.03.2021Vis kart
Svarttrost
Turdus merula
2903.04.2021Vis kart
Trane
Grus grus
11616.04.2021Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
11330.03.2021Vis kart
Snøklokke
Galanthus nivalis
11223.05.2021Vis kart
Linerle
Motacilla alba
11218.04.2021Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
11216.04.2021Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
11102.05.2021Vis kart
Krokusslekta
Crocus
11008.04.2021Vis kart
Storlom
Gavia arctica
11030.04.2021Vis kart
Kortnebbgås
Anser brachyrhynchus
11008.04.2021Vis kart
Horndykker
Podiceps auritus
1913.04.2020Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1703.05.2020Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
1703.05.2020Vis kart
Hettemåke
Chroicocephalus ridibundus
1730.03.2021Vis kart
Grågås
Anser anser
1725.03.2021Vis kart
Humler
Bombus
1703.05.2020Vis kart
Ærfugl
Somateria mollissima
1617.03.2020Vis kart
Gravand
Tadorna tadorna
1608.04.2021Vis kart
Storspove
Numenius arquata
1619.04.2020Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
1613.03.2021Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1602.05.2021Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1423.04.2018Vis kart
Gråtrost
Turdus pilaris
1325.03.2021Vis kart
Grønnsisik
Carduelis spinus
1317.03.2013Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
1322.04.2014Vis kart
Bjørkefink
Fringilla montifringilla
1314.05.2020Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
1223.05.2021Vis kart
Løvetannslekta
Taraxacum
1223.04.2013Vis kart
Rødstilk
Tringa totanus
1214.05.2020Vis kart
Gjerdesmett
Troglodytes troglodytes
1213.03.2021Vis kart
Gråsisik
Carduelis flammea
1217.03.2013Vis kart
Stjertand
Anas acuta
1123.05.2020Vis kart
Snøklokkeslekta
Galanthus
1125.03.2021Vis kart
Gransanger
Phylloscopus collybita
1122.04.2014Vis kart
Småspove
Numenius phaeopus
1114.05.2020Vis kart
Teist
Cepphus grylle
1116.04.2021Vis kart
Stærfamilien
Sturnidae
1102.05.2021Vis kart
Blåveis
Hepatica nobilis
1102.05.2013Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1120.04.2010Vis kart
Smålom
Gavia stellata
1103.05.2020Vis kart
Pilfink
Passer montanus
1117.03.2013Vis kart
Knoppsvane
Cygnus olor
1113.04.2012Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1123.05.2021Vis kart
Blåmeis
Cyanistes caeruleus
1117.03.2013Vis kart
Tårnseiler
Apus apus
1127.03.2012Vis kart
Påskelilje
Narcissus pseudonarcissus
1111.04.2019Vis kart
Krikkand
Anas crecca
1125.04.2018Vis kart