Fugler og fuglekasser

I norsk natur finner vi nærmere førti fuglearter som hekker i hullrom. En del av artene, som hakkespetter og noen meiser, hakker ut sine egne hull. Men det er mange flere som er avhengige av at det finnes gamle hakkespetthull eller andre naturlige hullrom for å hekke. Etterspørselen etter ledige reirhull er stort sett større enn hva som er tilgjengelig, så om man henger opp en fuglekasse er det gode muligheter for å få fugl i den.

Arter i små fuglekasser

Meiser og fluesnappere er enkle å få til å hekke i fuglekasser. Men det finnes faktisk mange andre småfugler som gjerne tar i bruk kunstige hullrom. Litt tilpasninger i utforming av innflygingshull og kassestørrelse kan gjøre at du får mange andre arter i kassen din.

Les mer

Arter i store fuglekasser

Lager man store fuglekasser kan man få mange spennende arter til å hekke i de. Ugler og ender er de enkleste å få i kasse, men skogdue, kaie og tårnfalk er også aktuelle kandidater.

Les mer

Mål og utforming

Noen arter krever helt spesielle tilpasninger av innflygingshull og kassestørrelse, mens andre er mindre kravstore. Her finner du fullstendig oversikt over hvordan de forskjellige kassene bør utformes.

Les mer

Til aktiviteten "Fugler og fuglekasser"