Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2022 (22.01-06.02) i Møre og Romsdal

Det er til nå registrert totalt 77 822 individ og 102 arter fra 1 291 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Svarttrost

Skjære

Bjørkefink

Rødstrupe

Gråspurv

Spettmeis

Grønnfink

Dompap

Granmeis

Svartmeis

Bokfink

Flaggspett

Gulspurv

Løvmeis

Nøtteskrike

Pilfink

Grønnsisik

Spurvehauk

Gjerdesmett

Kjernebiter

Gråsisik

Stillits

Munk

Trekryper

Toppmeis

Ringdue

Tyrkerdue

Stjertmeis