Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2022 (22.01-06.02) i Møre og Romsdal

Det er til nå registrert totalt 77 700 individ og 101 arter fra 1 290 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2023

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Svarttrost

Skjære

Gråspurv

Dompap

Rødstrupe

Grønnfink

Granmeis

Spettmeis

Svartmeis

Flaggspett

Grønnsisik

Gulspurv

Løvmeis

Pilfink

Bokfink

Nøtteskrike

Spurvehauk

Bjørkefink

Gjerdesmett

Kjernebiter

Stillits

Trekryper

Gråsisik

Stjertmeis

Tyrkerdue

Toppmeis

Ringdue

Munk