Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2022 (22.01-06.02)

Det er til nå registrert totalt 727 566 individ og 161 arter fra 13 482 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Fagerlimoen, Korgen J og J. Ottermo (Hemnes, Nordland)
Elg (Alces alces)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Prestengbakken 24, 8640 Hemnesberget (Hemnes, Nordland)
Elg (Alces alces)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Leirskardalen (Eivind Leirskar) (Hemnes, Nordland)
Elg (Alces alces)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Auringmoen, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Valberg, 8647 Bleikvasslia (Hemnes, Nordland)
Perleugle (Aegolius funereus)
Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Ravn (Corvus corax)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Hare (Lepus timidus)
Kjøttmeis (Parus major)
Lavskrike (Perisoreus infaustus)
Skjære (Pica pica)
Gråspett (Picus canus)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Rødrev (Vulpes vulpes)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Sentrumsveien 33 (Hemnes, Nordland)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Valla, 8643 Bjerka (Hemnes, Nordland)
Sidensvans (Bombycilla garrulus)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Svarttrost (Turdus merula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Myra Syd 8, 8640 Hemnesberget (Hemnes, Nordland)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Bydue (Columba livia domestica)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Svarttrost (Turdus merula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Burmavegen 6 (Hemnes, Nordland)
Elg (Alces alces)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Svarttrost (Turdus merula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Aspmoen 26 (Hemnes, Nordland)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Stillits (Carduelis carduelis)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Gråspett (Picus canus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Leirskardveien 6 (Hemnes, Nordland)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Sørfjellet/Skoglund (Hemnes, Nordland)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Kjøttmeis (Parus major)
Lavskrike (Perisoreus infaustus)
Granmeis (Poecile montanus)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Torggata 17, Hemnesberget (Hemnes, Nordland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Skjære (Pica pica)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Messaveien 4 (Hemnes, Nordland)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Trongmoen (May Trongmo) (Hemnes, Nordland)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Troneshatten (Steinar Nyrud) (Hemnes, Nordland)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Svartmeis (Periparus ater)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Leirskardveien 148 (Hemnes, Nordland)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Svarttrost (Turdus merula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Sørlandsveien, Hemnesberget (Hemnes, Nordland)
Spurvehauk (Accipiter nisus)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Bydue (Columba livia domestica)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Stær (Sturnus vulgaris)
Svarttrost (Turdus merula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Rundmoen, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Elg (Alces alces)
Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Nordmarkvegen 55B (Hemnes, Nordland)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Kjøttmeis (Parus major)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Buliveien 3 (Hemnes, Nordland)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Kongsdalen (Hemnes, Nordland)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Kjøttmeis (Parus major)
Svartmeis (Periparus ater)
Skjære (Pica pica)
Gråspett (Picus canus)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Bjerka, Robin Larsen (Hemnes, Nordland)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Bjerka (Hemnes, Nordland)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Kråke (Corvus cornix)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Tronesmoen 20, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
««første 26 - 50 av 15 219 siste»»