Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2022 (22.01-06.02)

Det er til nå registrert totalt 727 390 individ og 161 arter fra 13 481 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

29.01.2022
Kari Wolsdal Eskeland
Gamle Brandalsvegen 9 (Hareid, Møre og Romsdal)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Pilfink (Passer montanus)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Spettmeis (Sitta europaea)
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
30.01.2022
Jørn Aass
Oslo 6 (Oslo)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Kjøde 66 (Stad, Vestland)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Spettmeis (Sitta europaea)
Svarttrost (Turdus merula)
 
31.01.2022
Gry Østvik
Brøto (Nord-Aurdal, Innlandet)
Spurvehauk (Accipiter nisus)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Kjøttmeis (Parus major)
Pilfink (Passer montanus)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
 
30.01.2022
Arild Flaten
Fjordbygda (Vegårshei, Agder)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Kjøttmeis (Parus major)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
 
30.01.2022
Alexandra Irgens
Kalfarlien 6a (Bergen, Vestland)
Ringdue (Columba palumbus)
Kråke (Corvus cornix)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Svarttrost (Turdus merula)
 
29.01.2022
Alexandra Irgens
Kalfarlien 6a (Bergen, Vestland)
Kjøttmeis (Parus major)
Svarttrost (Turdus merula)
 
29.01.2022
Marianne Petersen
Feen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
 
22.01.2022
Frøydis Høyland Svisdahl
Hafsåsbakken (Sunndal, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Spettmeis (Sitta europaea)
 
30.01.2022
Hege Bjørnstad
Gleinåsen (Asker, Viken)
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Kjøttmeis (Parus major)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
Brunrotte (Rattus norvegicus)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Spettmeis (Sitta europaea)
 
29.01.2022
Ronny Johansen
Hongset (Vega, Nordland)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Svartmeis (Periparus ater)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Svarttrost (Turdus merula)
 
29.01.2022
Ronny Johansen
Vallsjø (Vega, Nordland)
Spurvehauk (Accipiter nisus)
Sidensvans (Bombycilla garrulus)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Svartmeis (Periparus ater)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Stær (Sturnus vulgaris)
Svarttrost (Turdus merula)
 
29.01.2022
Tor Giske
Rindalslinna 1842 (Rindal, Trøndelag)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Spettmeis (Sitta europaea)
 
30.01.2022
Peggy Thorbjørnsen
Kjærnes (Ås, Viken)
Kvinand (Bucephala clangula)
Stillits (Carduelis carduelis)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Gråmåke (Larus argentatus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Kjøttmeis (Parus major)
Pilfink (Passer montanus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Skjære (Pica pica)
Løvmeis (Poecile palustris)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Spettmeis (Sitta europaea)
Svarttrost (Turdus merula)
Lomvi (Uria aalge)
 
29.01.2022
Reidar Folke Solberg
Høibødalen 20 (Notodden, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
 
27.01.2022
Anne Christine Brenne
Kolsås, Toppåsveien (Bærum, Viken)
Spurvehauk (Accipiter nisus)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Katt (Felis catus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
Spettmeis (Sitta europaea)
Svarttrost (Turdus merula)
 
29.01.2022
Anita Vold
Billebakken Terrasse 32 (Halden, Viken)
Stillits (Carduelis carduelis)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Bydue (Columba livia domestica)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
Spettmeis (Sitta europaea)
Svarttrost (Turdus merula)
 
29.01.2022
Mieke Punie
Sørlien (Nordre Land, Innlandet)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Trekryper (Certhia familiaris)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Kjøttmeis (Parus major)
Svartmeis (Periparus ater)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Spettmeis (Sitta europaea)
 
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Fiplingdalen (Grane, Nordland)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Hare (Lepus timidus)
Røyskatt (Mustela erminea)
Kjøttmeis (Parus major)
Svartmeis (Periparus ater)
Lavskrike (Perisoreus infaustus)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Rødrev (Vulpes vulpes)
 
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Øverdalsveien 26 (Rana, Nordland)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
 
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Øverdalsveien 63 (Rana, Nordland)
Kjøttmeis (Parus major)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
 
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Øverlandsveien 48 (Rana, Nordland)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
 
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Røssvassbukt (Hemnes, Nordland)
Lirype (Lagopus lagopus)
Kjøttmeis (Parus major)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
 
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Aspmoen 52 (Hemnes, Nordland)
Flaggspett (Dendrocopos major)
 
30.01.2022
Uregistrert hagefuglteller
Bjørnestien 5, Korgen (Hemnes, Nordland)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Ringdue (Columba palumbus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Toppmeis (Lophophanes cristatus)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
 
1 - 25 av 15 217 siste»»