Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Drammen (Buskerud)

Det er til nå registrert totalt 28335 individ og 91 arter fra 148 hager.

Alle områder»Buskerud»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (139)3423
Blåmeis83% (123)2231
Skjære72% (108)1657
Gråspurv50% (75)3001
Pilfink50% (74)3404
Grønnfink45% (67)2703
Spettmeis43% (65)477
Dompap37% (56)1139
Flaggspett35% (53)356
Rødstrupe31% (46)134
Svarttrost28% (42)230
Grønnsisik25% (37)1137
Gulspurv24% (36)1496
Ekorn21% (32)151
Svartmeis18% (27)293
Bjørkefink17% (26)814
Nøtteskrike16% (25)120
Gråsisik16% (25)1104
Stillits16% (24)417
Granmeis14% (22)181
Kjernebiter13% (20)179
Gråtrost10% (16)96
Bokfink10% (16)1130
Kråke10% (15)296
Spurvehauk10% (15)55
Toppmeis10% (15)87
Rådyr8% (13)58
Trekryper8% (12)38
Løvmeis6% (10)24
Ringdue6% (9)238
Katt6% (9)36
Bydue6% (9)111
Sidensvans6% (9)421
Stjertmeis4% (7)51
Tyrkerdue4% (6)24
Stokkand3% (5)124
Gråmåke2% (4)64
Grankorsnebb2% (4)11
Ravn2% (4)11
Gråspett2% (4)15
Hønsehauk2% (3)4
Fuglekonge2% (3)8
Munk2% (3)10
Markmus2% (3)7
Nøttekråke2% (3)24
Brunsisik2% (3)12
Stær1% (2)387
Kaie1% (2)18
Grønnspett1% (2)2
Rødvingetrost1% (2)2
Rødrev1% (2)2
Svartspett1% (2)7
Brunrotte1% (2)3
Polarsisik1% (2)2
Spurveugle1% (2)3
Linerle0% (1)43
Låvesvale0% (1)5
Taksvale0% (1)62
Fiskemåke0% (1)27
Jernspurv0% (1)19
Kornkråke0% (1)3
Gransanger0% (1)14
Skogdue0% (1)6
Sivspurv0% (1)1
Måltrost0% (1)2
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Løvsanger0% (1)6
Tårnseiler0% (1)23
Kvinand0% (1)8
Dvergspett0% (1)1
Elg0% (1)1
Knoppsvane0% (1)6
Røyskatt0% (1)1
Orrfugl0% (1)2
Grevling0% (1)1
Grågås0% (1)30
Fasan0% (1)1
Sangsvane0% (1)12
Toppskarv0% (1)2
Gjerdesmett0% (1)1
Husmus0% (1)10
Småskogmus0% (1)1
Klatremus0% (1)1
Mår0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Rosenfink0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)7
Rødstjert0% (1)1
Storfugl0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Mellomskarv0% (1)3