Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Tønsberg (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 57286 individ og 94 arter fra 399 hager.

Alle områder»Vestfold og Telemark»Bamble»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (376)7301
Blåmeis87% (351)5776
Skjære80% (320)2668
Gulspurv66% (267)5897
Pilfink65% (262)8545
Gråspurv62% (251)6812
Svarttrost60% (242)965
Rødstrupe51% (205)574
Flaggspett51% (204)536
Spettmeis50% (200)870
Grønnfink49% (197)2699
Dompap44% (177)2272
Kråke38% (155)1763
Nøtteskrike24% (99)516
Ringdue24% (98)1124
Bjørkefink23% (92)1168
Grønnsisik21% (85)1130
Svartmeis19% (77)326
Kjernebiter19% (76)352
Bokfink18% (75)594
Granmeis17% (70)405
Stillits15% (61)744
Spurvehauk15% (60)97
Gråsisik14% (59)628
Løvmeis13% (52)263
Bydue10% (41)741
Ekorn10% (40)141
Kaie9% (38)479
Gråtrost9% (37)184
Rådyr7% (29)202
Gråmåke6% (24)306
Trekryper6% (24)43
Katt5% (23)97
Toppmeis3% (15)27
Tyrkerdue3% (15)46
Gjerdesmett3% (15)32
Fiskemåke3% (14)144
Sidensvans2% (11)165
Stær2% (8)14
Grønnspett2% (8)8
Jernspurv1% (6)16
Musvåk1% (5)6
Ravn1% (5)11
Fasan1% (5)10
Stokkand1% (4)196
Fuglekonge1% (4)16
Kattugle1% (4)4
Munk1% (4)9
Dvergspett1% (4)4
Rødrev1% (4)4
Svartspett1% (4)4
Nøttekråke1% (4)4
Måker0% (3)19
Kvinand0% (3)19
Knoppsvane0% (3)56
Storskarv0% (3)15
Ærfugl0% (3)108
Brunsisik0% (3)9
Hønsehauk0% (2)2
Toppand0% (2)5
Svartbak0% (2)10
Sivspurv0% (2)6
Gråspett0% (2)12
Siland0% (2)4
Duefamilien0% (2)2
Lavskrike0% (2)17
Storskogmus0% (2)6
Spurveugle0% (2)2
Gråhegre0% (1)5
Låvesvale0% (1)1
Kongeørn0% (1)1
Dvergdykker0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)3
Skogdue0% (1)6
Måltrost0% (1)2
Due0% (1)5
Laksand0% (1)1
Mink0% (1)1
Sangsvane0% (1)4
Brunrotte0% (1)1
Toppskarv0% (1)3
Svartand0% (1)1
Lomvi0% (1)1
Husmus0% (1)1
Markmus0% (1)1
Klatremus0% (1)2
Vandrefalk0% (1)2
Polarsisik0% (1)6
Konglebit0% (1)1
Skjeggmeis0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Perleugle0% (1)1
Tretåspett0% (1)2