Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Asker (Viken)

Det er til nå registrert totalt 102 051 individ og 113 arter fra 782 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (745)14 034Kart
Blåmeis88% (693)11 513Kart
Skjære79% (624)6 213Kart
Svarttrost68% (534)3 169Kart
Spettmeis66% (521)2 836Kart
Pilfink57% (448)11 248Kart
Flaggspett54% (428)1 437Kart
Grønnfink49% (388)9 095Kart
Dompap48% (383)6 487Kart
Rødstrupe46% (363)1 001Kart
Gråspurv44% (349)7 870Kart
Gulspurv39% (307)5 379Kart
Ekorn36% (287)1 078Kart
Kråke30% (237)1 634Kart
Nøtteskrike27% (216)955Kart
Stillits27% (213)2 403Kart
Kjernebiter21% (166)1 001Kart
Grønnsisik20% (157)3 748Kart
Gråsisik19% (154)3 285Kart
Svartmeis18% (147)779Kart
Rådyr18% (143)759Kart
Gråtrost11% (89)226Kart
Granmeis11% (87)403Kart
Spurvehauk10% (84)139Kart
Bokfink10% (82)517Kart
Bjørkefink10% (79)841Kart
Ringdue6% (54)369Kart
Katt6% (52)176Kart
Toppmeis6% (47)166Kart
Sidensvans5% (40)558Kart
Kaie4% (35)294Kart
Løvmeis3% (31)154Kart
Trekryper3% (31)68Kart
Gråmåke3% (30)342Kart
Stjertmeis3% (26)208Kart
Bydue3% (25)313Kart
Hønsehauk2% (20)26Kart
Stær2% (18)58Kart
Stokkand2% (16)477Kart
Grønnspett1% (15)21Kart
Gjerdesmett1% (15)23Kart
Nøttekråke1% (13)34Kart
Brunrotte1% (12)17Kart
Fiskemåke1% (11)49Kart
Husmus1% (11)33Kart
Jernspurv1% (10)42Kart
Munk1% (10)12Kart
Brunsisik1% (10)122Kart
Kattugle1% (9)15Kart
Rødrev1% (8)11Kart
Grevling1% (8)17Kart
Fuglekonge0% (7)18Kart
Svartspett0% (7)7Kart
Tyrkerdue0% (7)26Kart
Markmus0% (7)15Kart
Gråhegre0% (5)13Kart
Kornkråke0% (5)13Kart
Ravn0% (5)17Kart
Rødvingetrost0% (5)16Kart
Linerle0% (4)18Kart
Svartbak0% (4)10Kart
Småskogmus0% (4)5Kart
Spurveugle0% (4)7Kart
Musvåk0% (3)3Kart
Hettemåke0% (3)6Kart
Svarthvit fluesnapper0% (3)7Kart
Fossekall0% (3)9Kart
Gråspett0% (3)5Kart
Polarsisik0% (3)12Kart
Varsler0% (3)3Kart
Due0% (2)32Kart
Løvsanger0% (2)2Kart
Siland0% (2)6Kart
Knoppsvane0% (2)12Kart
Hare0% (2)2Kart
Vintererle0% (2)2Kart
Ringtrost0% (2)4Kart
Lavskrike0% (2)2Kart
Vånd0% (2)3Kart
Mår0% (2)2Kart
Vandrefalk0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)3Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (1)2Kart
Gransanger0% (1)8Kart
Skogdue0% (1)1Kart
Sildemåke0% (1)1Kart
Kanadagås0% (1)3Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Sothøne0% (1)2Kart
Tårnseiler0% (1)4Kart
Kvinand0% (1)4Kart
Dvergspett0% (1)2Kart
Laksand0% (1)2Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Snøspurv0% (1)20Kart
Storlom0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)4Kart
Hjort0% (1)6Kart
Fasan0% (1)11Kart
Toppskarv0% (1)6Kart
Ærfugl0% (1)17Kart
Storskogmus0% (1)3Kart
Klatremus0% (1)2Kart
Gulerle0% (1)2Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Hortulan0% (1)1Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Møller0% (1)1Kart
Duetrost0% (1)2Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart