Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Asker (Viken)

Det er til nå registrert totalt 90016 individ og 108 arter fra 680 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (654)12428
Blåmeis88% (602)10132
Skjære79% (538)5341
Svarttrost65% (448)2585
Spettmeis65% (446)2438
Pilfink56% (381)9878
Flaggspett55% (379)1251
Dompap52% (360)6081
Grønnfink50% (344)8188
Gråspurv45% (306)6599
Rødstrupe40% (274)768
Gulspurv40% (273)4606
Ekorn33% (227)837
Kråke29% (202)1455
Nøtteskrike27% (189)840
Stillits27% (189)2130
Grønnsisik22% (153)3682
Kjernebiter21% (146)914
Gråsisik20% (141)3108
Svartmeis20% (138)737
Rådyr14% (99)555
Granmeis11% (80)378
Gråtrost11% (78)200
Bjørkefink11% (75)823
Spurvehauk10% (74)120
Bokfink10% (73)484
Toppmeis6% (46)163
Katt6% (46)151
Ringdue6% (43)283
Sidensvans5% (35)528
Løvmeis4% (29)119
Trekryper4% (29)63
Kaie4% (28)237
Gråmåke3% (27)297
Stjertmeis3% (22)198
Bydue3% (21)256
Hønsehauk2% (17)20
Stokkand2% (15)418
Stær2% (14)45
Gjerdesmett1% (13)18
Fiskemåke1% (11)45
Grønnspett1% (11)17
Husmus1% (10)29
Brunsisik1% (10)122
Jernspurv1% (9)23
Munk1% (9)11
Brunrotte1% (9)13
Nøttekråke1% (9)29
Fuglekonge1% (7)18
Grevling1% (7)14
Svartspett0% (6)6
Tyrkerdue0% (6)18
Kattugle0% (5)9
Rødvingetrost0% (5)13
Markmus0% (5)13
Linerle0% (4)12
Gråhegre0% (4)11
Svartbak0% (4)10
Kornkråke0% (4)12
Ravn0% (4)15
Rødrev0% (4)6
Musvåk0% (3)3
Hettemåke0% (3)6
Gråspett0% (3)5
Polarsisik0% (3)12
Varsler0% (3)3
Due0% (2)32
Svarthvit fluesnapper0% (2)5
Løvsanger0% (2)2
Fossekall0% (2)6
Siland0% (2)6
Knoppsvane0% (2)10
Vintererle0% (2)2
Lavskrike0% (2)2
Småskogmus0% (2)2
Mår0% (2)2
Vandrefalk0% (2)2
Spurveugle0% (2)5
Låvesvale0% (1)3
Taksvale0% (1)1
Sanglerke0% (1)2
Furukorsnebb0% (1)2
Gransanger0% (1)6
Skogdue0% (1)1
Sildemåke0% (1)1
Kanadagås0% (1)3
Måltrost0% (1)1
Sothøne0% (1)2
Tårnseiler0% (1)4
Kvinand0% (1)4
Dvergspett0% (1)2
Laksand0% (1)2
Hare0% (1)1
Snøspurv0% (1)20
Storlom0% (1)1
Toppdykker0% (1)4
Hjort0% (1)6
Fasan0% (1)11
Toppskarv0% (1)5
Ærfugl0% (1)17
Ringtrost0% (1)3
Vånd0% (1)2
Gulerle0% (1)2
Dvergfalk0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Rosenfink0% (1)1
Møller0% (1)1
Perleugle0% (1)1