Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Asker (Viken)

Det er til nå registrert totalt 118 316 individ og 114 arter fra 846 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (800)15 677Kart
Blåmeis88% (745)13 184Kart
Skjære79% (671)7 376Kart
Svarttrost68% (578)3 833Kart
Spettmeis65% (558)3 119Kart
Pilfink57% (483)13 904Kart
Flaggspett53% (454)1 769Kart
Grønnfink48% (413)9 702Kart
Rødstrupe46% (397)1 262Kart
Dompap46% (393)6 724Kart
Gråspurv45% (389)10 148Kart
Gulspurv38% (327)5 973Kart
Ekorn38% (322)1 309Kart
Kråke29% (253)1 948Kart
Stillits26% (228)2 755Kart
Nøtteskrike25% (219)1 003Kart
Grønnsisik21% (179)4 336Kart
Kjernebiter20% (174)1 067Kart
Gråsisik18% (157)3 351Kart
Rådyr18% (155)878Kart
Svartmeis17% (152)825Kart
Bjørkefink15% (134)1 871Kart
Spurvehauk11% (97)164Kart
Bokfink10% (93)601Kart
Gråtrost10% (91)240Kart
Granmeis10% (91)426Kart
Katt7% (60)247Kart
Ringdue6% (57)469Kart
Toppmeis5% (47)166Kart
Sidensvans5% (44)647Kart
Kaie4% (42)458Kart
Trekryper4% (38)79Kart
Gråmåke3% (32)421Kart
Løvmeis3% (31)154Kart
Stjertmeis3% (30)225Kart
Bydue3% (30)354Kart
Hønsehauk2% (23)31Kart
Stær2% (19)179Kart
Grønnspett2% (18)34Kart
Stokkand2% (17)576Kart
Brunrotte1% (15)24Kart
Gjerdesmett1% (15)24Kart
Nøttekråke1% (13)34Kart
Husmus1% (12)34Kart
Fiskemåke1% (11)52Kart
Kattugle1% (11)19Kart
Munk1% (11)13Kart
Jernspurv1% (10)42Kart
Brunsisik1% (10)122Kart
Markmus1% (9)17Kart
Rødrev0% (8)13Kart
Svartspett0% (8)8Kart
Grevling0% (8)17Kart
Tyrkerdue0% (8)28Kart
Fuglekonge0% (7)18Kart
Gråhegre0% (6)14Kart
Ravn0% (6)18Kart
Kornkråke0% (5)13Kart
Rødvingetrost0% (5)16Kart
Linerle0% (4)19Kart
Svartbak0% (4)12Kart
Småskogmus0% (4)6Kart
Spurveugle0% (4)7Kart
Musvåk0% (3)3Kart
Hettemåke0% (3)6Kart
Svarthvit fluesnapper0% (3)7Kart
Løvsanger0% (3)3Kart
Fossekall0% (3)9Kart
Gråspett0% (3)5Kart
Polarsisik0% (3)12Kart
Varsler0% (3)3Kart
Måltrost0% (2)2Kart
Due0% (2)32Kart
Siland0% (2)6Kart
Knoppsvane0% (2)15Kart
Hare0% (2)2Kart
Fasan0% (2)12Kart
Vintererle0% (2)3Kart
Ringtrost0% (2)4Kart
Lavskrike0% (2)2Kart
Vånd0% (2)4Kart
Mår0% (2)2Kart
Vandrefalk0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)3Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (1)2Kart
Gransanger0% (1)9Kart
Sildemåke0% (1)1Kart
Kanadagås0% (1)3Kart
Sothøne0% (1)2Kart
Tårnseiler0% (1)4Kart
Kvinand0% (1)4Kart
Dvergspett0% (1)2Kart
Laksand0% (1)2Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Snøspurv0% (1)20Kart
Storlom0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)6Kart
Orrfugl0% (1)1Kart
Hjort0% (1)6Kart
Toppskarv0% (1)10Kart
Ærfugl0% (1)30Kart
Lomvi0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)3Kart
Klatremus0% (1)2Kart
Gulerle0% (1)2Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Hortulan0% (1)1Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Møller0% (1)1Kart
Duetrost0% (1)3Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart